ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

A projekt címe:

A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén
Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben

 

A projekt kivitelezője:

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Pomurska madžarska
samoupravna narodna skupnost

 

Projektvezető:
doc. dr. Kovács Attila

 

Finanszírozó:

Az Európai Unió az Európai Szociális Alapból és a Szlovén Köztársaság Oktatási-, Tudományos- és Sportminisztériuma

 

Pénzügyi keret:
300.000,00 EUR

 

A projekt időtartalma:

2013. szept. 1-től 2015. aug. 31-ig

 

 

A projekt célcsoportja:

1.

A Muravidék és a Rábavidék kétnyelvű oktatási intézményeinek pedagógusai és egyéb szakmai személyzete

 

2.

A Muravidék és a Rábavidék kétnyelvű nevelési-oktatási intézményeinek vezetősége (igazgatók, igazgatóhelyettesek, menedzsment)

 

3.

További csoport: a muravidéki és a rábavidéki kétnyelvű óvodák és általános iskolák óvodáskorú gyermekei és tanulói, a muravidéki kétnyelvű középiskola diákjai, valamint
a fakultatív oktatás részvevői Ljubljanában és Rábavidéken

 

A projekt célja

A projekt alapvető célja a Muravidék és a Rábavidék kétnyelvű oktatási-nevelési intézményeiben dolgozó pedagógusok esetében a kisebbségi nyelvre vonatkozó nyelvi kompetenciák növelése, ezzel kapcsolatosan pedig a kétnyelvű oktatási-nevelési intézményeket látogató gyermekek tudásának, versenyképességének növelése.
A közvetett célok között kell megemlítenünk az oktatási rendszerek minőségének és hatékonyságának növelését, valamint a magyar és a szlovén nyelvek mint kisebbségi nyelvek oktatásának minőségbeli javítását Muravidéken és a Rábavidéken.

 

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Alap és a Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos

és Sportminisztériuma társfinanszírozásával, a  „Humán erőforrás fejlesztés és élethosszig tartó tanulás” 3. fejlesztési prioritás,

„Az oktatási és képzési rendszerek minőségi és hatékonysági

fejlesztése 3.1. intézkedés keretén belül valósul meg.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje«; prednostne usmeritve 3.1 «Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.