A projekt koordinátora

 

 

 

 

 

A projektben közreműködő kétnyelvű nevelési-oktatási

intézmények a Muravidékről:

 

 

 

Lendvai Óvoda

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Moravske Toplice Községi Óvoda

I. számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola

II. számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola

Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola

Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola

Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola

Kétnyelvű Középiskola Lendva

A projektben közreműködő kétnyelvű
nevelési-oktatási intézmények Magyarországról:

Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, Apátistvánfalva

Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola, Felsőszölnök

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Alap és a Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos

és Sportminisztériuma társfinanszírozásával, a  „Humán erőforrás fejlesztés és élethosszig tartó tanulás” 3. fejlesztési prioritás,

„Az oktatási és képzési rendszerek minőségi és hatékonysági

fejlesztése 3.1. intézkedés keretén belül valósul meg.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje«; prednostne usmeritve 3.1 «Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.